Testament

Wanneer u overlijdt en u heeft geen testament opgesteld, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht hebben op uw vermogen. Deze rechthebbenden zijn uw erfgenamen. Door het opstellen van een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld één of meer erfgenamen uitsluiten of juist voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

 

Een testament laat u opmaken door een notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregister inschrijven dat u een testament heeft opgemaakt.